Breaking News

About Us


گروپ رسانه ای شهر!
رادیو شهر/ رادیو ترافیک
در یک دهه اخیر رسانه های در افغانستان از رشد چشمگیری بر خوردار بوده و این رشد فزاینده را باید به فال نیگ گرفت.
ورسانه های شنیداری ، تصویری/ دیداری ، نوشتاری و ده ها تلویزیون های خصوصی ، انجمن های رسانه ای ، مراکز خبر نگاری و اتحادیه های ژورنالیستی د رافغانستان رشد چشمگیری داشته است ، و این رشد فزاینده نشان دهنده کار و فعالیت صادقانه رسانه ها بوده است
رادیو شهر پر طرفدار ترین رادیو در افغانستان بوده که دربین جوانان و نو جوانان از جایگاه خاص برخوردار میباشد ، که این رادیو روی فریکانسی 95.5 اف ام نشرات دارد و اکثر مخاطبان و طرفداران این رادیو از طبقه تحصیل کرده جامعه است
رادیو شهر با داشتن نشرات 24 ساعته در هر نیم ساعت تازه های اب و هوا ، نرخ اسعار ، گزارش های ترافیکی هوایی و زمینی ، اعلانات کاریابی ، و پرهیجان ترین برنامه های زنده چون ادبی ، آموزشی ، تفریحی ، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی از ساعت 6:00 صبح الی 12:00 شب ناز شنبه الی پنجشنبه و همچنان در روز های جمعه با برنامه های ویژه درخدمت شنونده گان عزیز قرار دارد
بر اساس قرار داد فی بین ریاست عمومی ترافیک و رادیو شهر امضا گردیده بود ، رادیو شهر توانسته که تازه ترین رویداد های ترافیکی از شاهراه کابل و ولایت را برای شنونده گان انتقال دهد و همچنان جهت رساندن صدای مردم به سمع مسوولین ترافیک از حادثات ترافیکی و تختی های ترافیکی نیز کاسته است .
رادیو شهر باوجود داشتن نشرات 24 ساعته و وسیع در 10 ولایت بزرگ کشور نشرات دارد که هریک از ولایات قرار ذیل ذکر گردیده :
1. کابل
2. پروان
3. پنجشیر
4. کاپیسا
5. لغمان
6. ننگرهار
7. لوگر
8. گردیز
9. میدان وردگ
10. مزارشریف
همچنان هئیت رهبری این رادیو تصمیم دارد که عنقریب با نصب ترانس میتر ها نشرات خویش را به ولایت های دیگر نیز توسعه دهد .

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook