Breaking News

Sharzad


 

 

Details:-

شهرزاد دانشجوی پزشکی و فرهاد دانشجوی ادبیات و روزنامه نگار عاشق هم هستند و می خواهند با هم ازدواج کنند. داستان در سال 1332 و زمامداری دکتر مصدق اتفاق می افتد . پدران این دو از افراد گوش به فرمان شخصی متنفذ به نام بزرگ آقای علی نصیریان هستند تحولات 28 مرداد فرهاد را که روز نامه نگار و از طرفداران پر و پاقرص مصدق است به دلیل اتهام به قتل و توطئه علیه سلطنت به پای چوبه دار می کشد اما بزگ آقا او رنجات می دهد پس از آن ماحرا که دیگر فرهاد کمی از وحشت زدگی اش کم شده تصمیم می گیرند تا مراسم عروسی بگیرند همه خوش حال اند به جز پدر شهرزاد که میلی به این ازدواج ندارد از ان طرف بزرگ آقا دختری به نام شیرین پریناز ایزدیار دارد که پسر عموی خود فباد شهاب حسینی ازدواج می شود سکوت میکند و مجبور می شود بسوزد و بسازد.

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook