Breaking News

20 بیست


جزیات برنامه

برنامه 20 بیست یک برنامه کاملا جدید میباشد که در هفته یک بار به نشرات میرود.

این برنامه نظر به تقاضای زیادی که از شنوندگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یک برنامه به روز های جمعه زیر نام 20 بیست ایجاد گردد تا تقاضای مردم در این بخش رفع گردد

در این برنامه حدود 20 آهنگ که در یک هفته در برنامه ها و پلی لیست بیشتر به نشر میرسد جمع گردیده در روز جمعه در نشرات  رادیو میرود که بیشتر تلاش میگردد در این برنامه بهترین های هفته را به نشر برسانیم همچنان ما کوشش میکنیم که توجه قشر جوان را در این برنامه بیشتر جلب نمایم به خاطرینکه تمام آهنگها نظر به جدید بودنش در روز فرمایش داده میشود که کسای این گونه آهنگ ها را فرمایش میدهند که جوان باشند.   ( 20 بیست  )

آهنگ

آهنگ های افغانی شاد                                                                                                                         آهنگ های هندی شاد                                                                                                                                 آهنگ های انگلیسی شاد                                                                                                                       آهنگ های ترکی شاد                                                                                                                                       آهنگ های عربی پاکستانی شاد

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook