Breaking News

ښکلا

ښکلا


محتویات برنامه

 طرح های کوتا بیت های آرمش دهنده و آهنگ های آرم بخش

جزئیات برنامه

  از این که روز جمعه یک روز رخصتی عمومی در کشور است و تمام مردم به ویژه مامورین محصلین و متعلمین برای سپری کردن لحظات خوش و پر از محبت با فامیل یا دوستان خود به تفریح گاها میروند و در برگشت از تفریح گاها و میله نیاز به موسیقی و صحبت های آرم بخش کننده  دارند بناً رادیو شهر در نظر این همه  روی برنامه ښکلا کار کرد تا  به نشر سپرد که هر جمعه از ساعت 15:30الی ساعت 17:30 روی موج 95.5 به لسان های پشتو و دری توسط دو مجری موافق رادیو  گرداننده گی میشود.

اشعار

غزل های کوتا پشتو و دری

طرح های  کوتا پشتو و دری

و خوانش اشعار که توسط شنوندها به برنامه ارسال میشود

اهنگ ها

اهنگ های آرم بخش

افغانی

هندی

انگلیسی و اهنگ های آرم از دیگر کشور های جهان

هدف

احساس آرمش برای همه شنونده ها به ویژه انانی که  از اماکن تفریحی و باستانی  به طرف خانوادها خود بر میگرده.

ارتباط در این برنامه

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook