Breaking News

نان و پیاز پیشانی باز

نان و پیاز پیشانی باز


جزئیات برنامه

 معرفی غذا های تازه و جدید بیان نکات مهم برای هوتل داران

فواید میوه ها پرسیدن طرز تهیه غذا های خاص از شنونده ها نوع آوری در پخت و پز

این برنامه از شنبه تا پنچ شنبه از ساعت 11:30 الی 13:00 در نشرات رادیو خواهد رفت

محتویات برنامه

 برنامه طوری اماده میشود که یک یا دو غذا را مدح نظر میگیریم در باره ای مواد غذا طرز پوخت غذا و در باره خوده غذا به شنوده معلومات میدهیم همچنان بعضی میان بور ها هم برای شنونده گفته میشود به طور مثال  اگر پیاز را در بین آب قرار بدهیم بعد پوستش کنیم در چشمانمان سوزیش و یا اشک نمیاید.

دیگر موضوعات برنامه شنونده همرای ما به تماس میشود از اماده گی که برای چاشت گرفتن معلومات میدهد و نظر به تماس های که میداشته باشیم از بین بهترین غذا ها یکی را انتخاب میکنیم به حیث بهترین غذای روز تعین میکنم

اشپزی

غذا هایی محلی

آشک  ، قیچری قورت ، شعله غوربندی ، بولانی ، شوروا و غیره

غذاهایی داخلی

قابلی ازبکی ، منتو ، شوله گوشتی ، کباب چوپان ، چبلی کباب ، شورمه و غیره

غذاهایی خاریجی

پیزه ، برگر ، کچن برگر ، قورمه سبزی ، بریانی و غیره

انواع شیرینی

مربا ها از میوه های گوناگون ، شیرپیره ، فرینی ، جلیبی ، کنجت ، نبات وغیره

انواع ترشی

چتنی های گوناگون ، آچار، ترشی باب ، سرکه و غیره

معلومات

معلومات در باره فواید و مزیرات بعضی از میواه جات از جمله سیب ، انار ، انگور، مالته ، کینو و سبزی جات مختلف و خوراکه باب که برای بدن انسان مفید باشد.

تفریحی

آهنګهایی فرمایشی

وحرف های جالب شنونده ها از آشپزی

ارتباط در این برنامه

Latest Tweets

  • It seems like you forget type any of your Twitter OAuth Data.
Contact UsHomeCall Us Find Us on Facebook